Taith gerdded ym mynwent y plwyf

Gorffennol y gymuned leol ei hun

Hwyrach fod mynwent blwyf Santes Fair Ystrad Fflur yn safle sy’n cael ei ymweld hyd yn oed yn fwy na chofeb yr Abaty ei hun. Gwyddwn iddi fodoli mor gynnar ag oddeutu 1535, pan gafodd ei hymweld gan John Leland, hynafiaethwr swyddogol Harri VIII. Nododd ‘the cemetery wherein the country about doth bury is very large and meanly walled with stone. In it be 39 great yew trees.’ Mae’n eithriadol fod gan Abaty Sistersaidd mawr a phwysig fel Ystrad Fflur fynwent seciwlar nesaf at ei eglwys. Dyma un o’r awgrymiadau y gallai’r sylfaen o’r 12fed ganrif fod wedi bod ar safle cynharach.

Rydym wedi paratoi llyfryn byr, a grëwyd o ganlyniad i’r gwaith maes a gynhaliwyd gan fyfyrwyr dan gyfarwyddyd Quentin Drew, un o gyd-gyfarwyddwyr y prosiect ymchwil. Mae hwn ar gael i’w lawrlwytho yn y ffeil pdf sydd ynghlwm.

Taith gerdded trwy fynwent Eglwys y Santes Fair, Ystrad Fflur

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration