Ysgol yr Abaty

Creu llinell amser o’r gorffennol diweddar

Er mwyn gwneud treigl amser a’i berthynas â llinellau amser yn fwy real, rydym wedi creu deunyddiau a chanddynt gyswllt uniongyrchol â gorffennol y plant eu hunain a’u teuluoedd.

Yn gyntaf, mae holiadur llinell amser sy’n dangos cyfnod o ychydig dros 100 mlynedd sy’n gofyn i blant unigol roi eu hanes teuluol eu hunain arno gan fynd nôl i fywydau neiniau a theidiau a hen neiniau a theidiau. Ceir un enghraifft waith arno er cyfarwyddyd, ond efallai yr hoffai’r athro newid eu llinell amser teuluol eu hunain.

Yn ail, mae siart llinell amser neiniau a theidiau ar gyfer y wal a allai gael ei greu yn yr un ffordd â’r llinell amser hwy. Gall plant fel dosbarth roi digwyddiadau teuluol a hanesyddol arno gyda chardiau neu labeli.

Yn drydydd, mae taflen gwestiynau arall sy’n gofyn i blant unigol ddarganfod a rhoi ar linell amser ddigwyddiadau sydd wedi digwydd dros y 100 mlynedd diwethaf.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration